Prostat

Prostatın Ameliyatsız Tedavisi Var Mı?

Son yıllarda tıp alanında yaşanan ilerlemeler, prostat tedavisinde yeni yöntemlerin gelişmesine olanak sağlamıştır. Özellikle, prostat arter embolizasyonu bu alanda dikkat çeken bir yenilik olarak öne çıkmaktadır. Bu yöntem, iyi huylu prostat büyümesi yaşayan hastalar için ameliyatsız bir alternatif sunar. Anjiyo temelli bu tedavi, minimal invaziv bir yaklaşım olup hastalar için daha az riskli ve konforlu bir seçenek haline gelmiştir. Hastaların iyileşme süreci de bu sayede daha hızlı ve kolay olmaktadır. Dolayısıyla, prostatın ameliyatsız tedavisi artık mümkün hale gelmiş ve birçok hasta için umut kaynağı olmuştur.

Prostat Arter Embolizasyonu

Prostat arter embolizasyonu, prostat büyümesi tedavisinde yeni ve etkili bir yöntem olarak kabul edilmektedir. Bu işlem, özellikle iyi huylu prostat büyümesi yaşayan hastalar için uygundur. Prostat bezini besleyen atardamarların anjio yöntemiyle tıkanması esasına dayanır. Böylece prostat bezi, beslenme yetersizliği nedeniyle küçülür ve hastanın şikayetleri azalır ya da tamamen kaybolur.

Bu yöntemin birçok avantajı bulunmaktadır:

 1. Ameliyatsız bir tedavi seçeneği sunar.
 2. Hastaların iyileşme süreci daha hızlı ve konforlu olur.
 3. İşlem sırasında ve sonrasında daha az risk taşır.

Prostat arter embolizasyonu, ilk kez 2011 yılında başarıyla uygulanmıştır. O tarihten itibaren dünya genelinde giderek daha fazla tercih edilen bir yöntem haline gelmiştir. Bu tedavi yöntemi, minimal invaziv bir yaklaşım olması sebebiyle, hastalar için daha az ağrılı ve daha az komplikasyon riski taşıyan bir alternatif sunar. Ayrıca, hastanede kalış süresini kısaltır ve hastaların günlük yaşamlarına daha çabuk dönmelerini sağlar.

Prostat arter embolizasyonu, modern tıbbın sağladığı bu yenilikler sayesinde, prostat büyümesi tedavisinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bu tedavi yöntemi, prostat büyümesi şikayetleri olan birçok hastanın yaşam kalitesini artırmıştır. Ayrıca, cerrahi müdahaleye ihtiyaç duymadan tedavi imkanı sunması, bu yöntemi daha çekici kılmaktadır. Dolayısıyla, prostat arter embolizasyonu, bu alanda birçok uzman tarafından tercih edilen bir tedavi yöntemi haline gelmiştir.

Prostat Arter Embolizasyonu Kimlere Uygulanır?

Prostat arter embolizasyonu, prostat büyümesi tedavisinde kullanılan yenilikçi bir yöntemdir ve belirli hastalara uygulanabilirliği geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu tedavi, özellikle iyi huylu prostat büyümesi tanısı konmuş hastalarda tercih edilen bir yöntemdir. Ayrıca, cerrahi müdahale riski taşıyan yaşlı hastalar için güvenli bir alternatif sunar. Ameliyatı tercih etmeyen hastalar da bu yöntemle tedavi edilebilir, böylece cerrahi müdahalenin getirdiği risklerden kaçınılmış olur.

Uzun süreli sonda kullanımı olan hastalar için prostat arter embolizasyonu, önemli bir tedavi seçeneğidir. Bu durumda, tedavi, hastanın yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabilir. Ayrıca, prostat biyopsisine ya da prostat kanserine bağlı kanamaların tedavisinde de etkilidir. Bu yöntem, kanamayı durdurmak ve kontrol altına almak için kullanılabilir.

Ancak, her tedavi yöntemi gibi prostat arter embolizasyonunun da uygulanamayacağı durumlar bulunmaktadır:

 1. Prostat kanseri şüphesi bulunan hastalarda
 2. Mesane nörojenik bozukluğu olanlarda
 3. Üretra darlığı tanısı konmuş hastalarda
 4. Büyük mesane taşlarına sahip olanlarda
 5. Kronik böbrek yetmezliği yaşayan hastalarda

Bu durumlar, prostat arter embolizasyonunun uygulanmamasını gerektiren önemli faktörlerdir. Tedavinin başarısı ve güvenliği, hastanın genel sağlık durumu ve belirtilen özel durumlar göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir. Böylelikle, prostat arter embolizasyonu, uygun hastalarda etkili ve güvenli bir tedavi yöntemi olarak ön plana çıkmaktadır.

Nasıl Yapılır?

Prostat arter embolizasyonu, prostat bezinin büyümesinden kaynaklanan sorunların tedavisi için kullanılan bir yöntemdir. Lokal anestezi altında, işlem anjiyografi ünitesinde gerçekleştirilir. Hastanın rahatı için, damar yoluyla ağrı kesici ve rahatlatıcı ilaçlar verilir. Hasta işlem sırasında uyanık olmasına rağmen, bu ilaçlar sayesinde konforlu bir deneyim yaşar.

İşlemin aşamaları şu şekilde sıralanabilir:

 1. Kasıktan kateter adı verilen ince plastik borucuklarla prostat bezini besleyen atardamarlara ulaşılır.
 2. Bu damarlara çok küçük tanecikler verilerek tıkanıklık sağlanır.
 3. Prostat bezinin beslenmesi azalır, bu da bezin küçülmesine yol açar.

Bu yöntem, prostat dokusuna zarar vermez, sadece bezin boyutunu azaltarak idrar yollarına yapılan baskıyı hafifletir. Sonuç olarak, prostat büyümesinden kaynaklanan şikayetler azalır ya da tamamen ortadan kalkar. Prostatın küçülmesi uzun süreli bir etki yaratır.

Tedavi, damar yapısı bozuk olmayan hastalarda teknik olarak daha kolaydır. İşlem öncesi, hastanın embolizasyona uygunluğunun belirlenmesi için BT anjiografi ile damar yapısı incelenir. Bu hazırlık aşaması, tedavinin başarısını artırmak için önemlidir. Prostat arter embolizasyonunun süresi genellikle 60 ile 90 dakika arasında değişir. Bu süre zarfında, hasta uzman ekip tarafından sürekli gözetim altında tutulur.

Prostat Arter Embolizasyonunun Avantajları Nelerdir?

Prostat arter embolizasyonu, minimal invaziv bir tedavi yöntemidir. Karın bölgesinde kesi yapılmadan gerçekleştirilir. Bu prosedür, genel anestezi gerektirmez; yerel anestezi altında uygulanır. Hasta, işlemden sonra hastanede yatmak zorunda kalmaz. Embolizasyon sonrası ağrı genellikle hafiftir veya hiç hissedilmez. Hastalar, normal yaşantılarına cerrahi müdahaleden daha hızlı dönebilirler. Cerrahi sonrası iyileşme süreci 3 ila 6 hafta arasında değişirken, embolizasyon sonrasında bu süre daha kısadır.

Prosedür esnasında ve sonrasında kan kaybı meydana gelmez. Ayrıca, ameliyat sonrası karşılaşılabilecek bazı problemler embolizasyon sonrasında görülmez. Bu problemler şunlardır:

 1. Retrograd ejakülasyon
 2. İdrar tutamama
 3. Üretra darlığı
 4. Sertleşme sorunu
 5. Kısırlık

Hastalar, işlem sonrasında genellikle aynı gün ya da bir gün sonra evlerine dönebilirler. Prostat arter embolizasyonu, hastalara daha az ağrılı ve daha hızlı iyileşme süreci sunarak konforlu bir tedavi alternatifi sağlar. Bu yöntem, prostat büyümesinin tedavisinde etkili ve güvenli bir seçenektir. Özellikle cerrahi müdahalelere uygun olmayan hastalar için ideal bir tercih olabilir. Embolizasyon, minimal invaziv yaklaşımı ile hastaların yaşam kalitesini artırırken, ameliyata özgü riskleri minimize eder.

Prostat Arter Embolizasyonunun Riskleri Ve Yan Etkileri Nelerdir?

Prostat arter embolizasyonu, prostat büyümesinin tedavisinde kullanılan yeni bir yöntemdir. Bu tedavi yönteminin literatürde belirtilen ciddi yan etkileri yoktur. Ancak bazı nadir görülen yan etkileri vardır:

 1. Kasık bölgesinde iğne giriş yerinde hematom oluşabilir. Bu durum, anjiografi işlemlerinde yaygın olarak görülen bir komplikasyondur.
 2. Aynı bölgede enfeksiyon gelişme riski de mevcuttur.
 3. Tedavi sonrası hastalar hafif ağrı hissedebilirler. Bu, genellikle geçici bir durumdur ve ciddi bir sorun teşkil etmez.
 4. Çok nadir durumlarda, işlem sonrası geçici bir süre için sonda takılması gerekebilir.

Embolizasyon tedavisinin en önemli avantajlarından biri, hastalığın tekrarlama riskinin oldukça düşük olmasıdır. İşlem sonrasında prostat büyümesinin yeniden ortaya çıkma ihtimali yalnızca %0-2 arasında değişmektedir. Bu oran, tedavinin etkinliğini ve uzun vadeli başarısını göstermektedir. Bu tedavi yöntemi, minimal invaziv bir yaklaşım olduğu için, hastaların iyileşme süreci genellikle daha hızlı ve konforludur. Ayrıca, cerrahi müdahalelere kıyasla daha az komplikasyon riski taşır. Bu nedenle, prostat büyümesi tedavisinde tercih edilen yöntemler arasında yer almaktadır.

author-avatar

About Dr. Ali Yurtlak

1970 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. Tıp fakültesi eğitimini Adana Çukurova Üniversitesinde 1996 yılında tamamladı. Radyoloji eğitimini İstanbul Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaptı. Son yıllarda radyoloji alanından, Girişimsel Radyoloji dalına kayarak anjiyografik tedaviler yapmakta. Faal olarak Özel Atlas Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi ve İstanbul Medicine Hospital Hastanesi bünyesinde Anjiyografi sorumlusu olarak çalışmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir