Prostat

İyi Huylu Prostat Büyümesi Nedir?

ameliyatsız prostat tedavisi

Prostat sadece erkeklerde bulunan doğuştan var olan bir üreme organdır. İdrar torbası tabanında yerleşen prostat, üretra dediğimiz idrar kanalını çepeçevre sarar. İdrar kanalı prostat bezinin tam ortasından geçer. Prostatın görevi testisler tarafından üretilen sperm hücrelerini korumak ve besin sağlamaktır. Yazımız devamında iyi huylu prostat büyümesi belirtileri ve tedavisi hakkında ayrıntılı olarak açıkladık.

Prostat erkeklerde en sık problem oluşturan organdır. Prostatın temel olarak üç hastalığı mevcuttur.

  • Prostat iltihapları.
  • Prostat kanseri,
  • İyi huylu prostat büyümesi yani ‘benign prostat hiperplazisi’ (BPH).

Benign Prostat Hiperplazisi/BPH (İyi huylu Prostat Büyümesi): Prostat erkeklerde doğuştan var olup yaklaşık 1 gramdır. Ergenlik çağına kadar son derece sınırlı büyüme gösterir. Ergenlikle birlikte erkeklik hormonlarının etkisiyle hızla büyümeye başlar. Ergenlikten sonra yaklaşık bir ceviz büyüklüğüne ulaşır ve ortalama 15-20 gramdır. Yetişkin erkeklerde 40-50 yaşlarına kadar prostat bezi önemli bir büyüme kaydetmezken 50 yaşından sonra tekrar hızlı büyümeye başlar bu büyümeye iyi huylu prostat büyümesi (BPH) denir. Prostat bezinin büyümesiyle birlikte ortasından geçen üretra dediğimiz idrar kanalına bası yapar ve kanalda daralmaya neden olur. 50 yaşından sonra benign prostat hiperplazisi (BPH) dediğimiz iyi huylu prostat büyümesi yavaş yavaş bulgu vermeye başlar. 60 yaşından sonra erkeklerin yarısında, 80 yaşından büyük erkeklerin ise % 90’ı iyi huylu prostat büyümesinin sıkıntılarıyla uğraşır.

İyi Huylu Prostat Büyümesi Belirtileri Nelerdir?

Büyüyen prostat bezi merkezinden geçen idrar kanalına (üretra) bası yapıp boğmaya başlar. Prostat büyümesi nedeniyle basıya uğrayan idrar kanalı daralır ve idrar akışına engel oluşturur. İyi huylu prostat büyümesi yıllar içerisinde önceleri idrar tazyikinde azalma, idrar çıkışında yavaşlama, idrar yapma süresinde artış, istemsiz damla damla idrar yapma ve en son idrar çıkışında tam kesilmeye ilerler.

İyi Huylu Prostat Büyümesi Tedavi Yöntemleri

Prostat tedavisine hasta ile birlikte karar vermek gerekir. Şikayetlerin derecesine göre prostat tedavisinde ilaç ya da cerrahi yöntemler kullanılabilir. İyi huylu prostat büyümesine hafif şikayetler var ve hayat kalitesi fazla etkilenmiyorsa ilaçlarla prostat tedavisine başlanır. Yaklaşık 6 ay süreyle kullanılan ilaçlar yetersiz kalıyorsa iyi huylu prostat büyümesinde radikal tedavilere geçilebilir. İyi huylu prostat büyümesi ameliyatlarında 2000 yıllardan sonra yaygın olarak LAZER yöntemleri kullanılmaktadır (Greenlight lazer, Thulium lazer ile prostat enükleasyonu (ThuLEP), thulium lazer ile prostat rezeksiyonu (TmLRP), diode lazer ile prostat enekülasyonu (DiLEP), holmium lazer ile prostat rezeksiyonu (HoLRP) ve holmium lazer ile prostat enükleasyonu (HoLEP)’dir).

Benign Prostat Hiperplazisi (İyi Huylu Prostat Büyümesi) Tedavisinde Yeni Yöntem Prostatik Arter Embolizasyonu (Anjiyografi ile Tedavi)

Ameliyatlardan tamamen farklı olan bu yöntemde kol bölgesinde atardamar sistemine giriş yapılıp anjiyografik olarak prostatı besleyen atardamarlara ulaşılır. Bu damarlara prostatik arter denir. İki Taraflı olarak prostat atardamarları kateter yardımıyla tıkayıcı birtakım maddelerle kalıcı olarak tıkanır. Kan akışı kesilen prostat beslenemez günler içinde küçülmeye başlayarak idrar kanalına bası ortadan kalkar. İyi huylu prostat büyümesi tedavisinde bu yöntem son yıllarda yayılamya başlanış olup başarısı çok yüksek ve yan etkileri son derece düşüktür.

author-avatar

About Dr. Ali Yurtlak

1970 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. Tıp fakültesi eğitimini Adana Çukurova Üniversitesinde 1996 yılında tamamladı. Radyoloji eğitimini İstanbul Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaptı. Son yıllarda radyoloji alanından, Girişimsel Radyoloji dalına kayarak anjiyografik tedaviler yapmakta. Faal olarak Özel Atlas Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi ve İstanbul Medicine Hospital Hastanesi bünyesinde Anjiyografi sorumlusu olarak çalışmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir