Genel

May Thurner Sendromu Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

may thurner sendromu nedir belirtileri ve tedavisi

Karın alt kesiminde bulunan atar ve toplardamarların çaprazlaşma bölgesinde, sol bacaktan gelen ana toplardamar (iliyak ven) üzerine atardamarın bası yapmasına bağlı gelişen duruma May Thurner sendromu denir. Bu hastalık sol bacakta ağrı başta olmak üzere

may thurner sendromu

may thurner sendromu

May Thurner Sendromu; karın alt bölgesinde iliyak arterin iliyak vene basısı görülmekte.

Sağ bacağa giden atardamar, sol ana toplardamara bası yaptığı zaman bacaktan kalbe dönüş zorlaşır. Yani toplardamar üzerine bası nedeni ile bulgular ortaya çıkmaya başlar. Sol bacak ağrısında neden olan may thurner sendromunun tanısı genelde gecikmektedir bu nedenle hastalar yıllarca tedavisiz kalmakta veya doğru olmayan etkisiz tedavilerle yaşamlarına devam etmektedir. May Thurner Sendromunun en önemli komplikasyonu sol bacakta derin ven trombozu (DVT) dediğimiz toplardamar pıhtısı gelişmesidir. Literatüre bakıldığında solda derin ven trombozu (DVT- Toplardamar tıkanıklığı) geçiren hastalarda May Thurner görülme oranı % 20 olarak belirtilmektedir.

May Thurner Sendromu Belirtileri Nelerdir?

Bu hastalarda sol bacak ağrısı en önemli bulgudur. Sol bacakta damar yetmezliğine benzer bulgular görülebilmekte olup bunlar; bacakta şişlik, ciltte değişiklik, hiperpigmentasyon dediğimiz renk değişiklikleri, tüylerde dökülme, sol bacakta ağrı, yorgunluk, gece krampları ve derin ven trombozu olarak sayılabilir. Bunlara ek olarak May Thurner sendromunda sol kasık ve kalça ağrısı eşlik edebilir. Saydığımız bulgular may Thurner sendromuna özel olmadığından dolayı tanı genellikle gecikmekte, etkisiz ve doğru olmayan tedaviler uygulanmaktadır. Bu nedenle özellikle akşam ve gece arttan sol bacak ağrısı, kramp, bacakta şişkinlik, cilt değişiklikleri var fakat renkli doppler ultrasonografide bacaklarda damar sıkıntısı saptanamıyorsa akla may thurner sendromu gelmelidir.

May Thurner Hastalığının Tanısı?

Sol bacak ağrısıyla başvuran bu hastaların tanısında birçok yöntem olmakla birlikte bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans ve sol bacak venografisi etkilidir. May thurner sendromundan şüphelenildiğinde, girişimsel bir işlem olmaması ve kolay ulaşılabilirliği nedeni tomografi veya MR ile tanı konabilir. May Thurner da normal ve patolojik durum arasındaki sınır net olmadığından tanı için filmlerin deneyimli girişimsel bir radyolog tarafından değerlendirilmesi çok önemlidir. Sınırda may thurner vakalarda tanıyı netleştirilmek ve tedavi planlamak için kasık bölgesinde toplardamar içerisinde plastik bir kılıf yerleştirilerek damar içine kontrast madde verilip venografi tetkiki yapılabilir.

may thurner sendromu

May Thurner sendromuna bağlı sol bacakta ileri derecede ödem gelişimi.

May Thurner Sendromunda Tedavi?

Bu hastalıkta tedavi basının derecesi ve yaratmış olduğu komplikasyonlara göre değişmektedir. Hafif derecede bası oluşturan ve hastada ciddi klinik şikâyet yaratmayan durumlarda ek bir tedavi gerekmeyebilir. Fakat ciddi klinik bulgular oluşturan (ağrı, ileri derece ödem, gece krampları, cilt değişiklikleri, kasık ve kalça ağrıları) durumlarında tedavi planlanmalıdır.

May Thurner Sendromuna bağlı derin ven trombozu (toplardamarda pıhtı ve tıkanıklık oluşması) gelişmemiş ileri darlık vakalarında; kasık bölgeden girilerek atardamarın basısına bağlı daralmış olan toplardamar bölgesine uygun genişlikte kısa bir venöz stent yerleştirilip damardaki darlık düzeltilir. Buraya yerleştirilecek stentin darlığı içine alacak kısa bir stent olması gerekmektedir. Stent seçerken bu bölgeye normal yumuşak stentler yerleştirilmemeli bunun yerine özel üretim sert stentler seçilmelidir. Çünkü atardamar normal yumuşak stentlere de bası yaparak yeniden darlık oluşturur. Hastaya uygun bir stent toplardamar stenti yerleştirildikten sonra şikayetler çok hızlı olarak düzelmeye başlayacaktır.

May Thurner sendromuna bağlı derin ven trombozu gelişmiş ise tedavide farklılıklar oluşur.

may thurner sendromu

May Thurner Sendromuna bağlı Derin Ven Trombozu gelişmiş hasta.

Derin Ven Trombozu teknik olarak ayak bileği veya diz altı seviyeden girilerek oluşmuş pıhtının temizlenmesi, pıhtıya bağlı erken dönemde gelişmiş darlıkların balon ile açılması ve toplardamar üzerine atardamar basısının olduğu bölgeye stentleme yapılması gerekmektedir. Tanımladığımız bu teknolojileri uygulayacak merkezlere ulaşılamaması halinde damar içinde oluşmuş pıhtının bir miktarının eritilmesi için bu bölgelere çok delikli infüzyonu yapılabilen kateterler yerleştirilerek pıhtı eritici ilaç (alteplaz) uygulanmalıdır. May Thurner sendromuna bağlı derin ven trombozu gelişmiş hastalarda acil durum sonrası yukarıda tanımladığımız teknolojik işlemlerin tedavilerin yapılması için hasta uygun bir merkeze başvurmalıdır.

may thurner sendromu

May Thurner Sendromu nedeniyle daralmış sol ana toplar damara (iliyak ven) stent konarak damar darlığı tedavi edilmiştir.

Unutmamak gerek; derin ven trombozu (DVT), sol bacak ağrısı, sol bacak krampları varlığında may thurner sendromu akılda tutulmalıdır.

author-avatar

About Dr. Ali Yurtlak

1970 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. Tıp fakültesi eğitimini Adana Çukurova Üniversitesinde 1996 yılında tamamladı. Radyoloji eğitimini İstanbul Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaptı. Son yıllarda radyoloji alanından, Girişimsel Radyoloji dalına kayarak anjiyografik tedaviler yapmakta. Faal olarak Özel Atlas Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi ve İstanbul Medicine Hospital Hastanesi bünyesinde Anjiyografi sorumlusu olarak çalışmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir