Varis

Ameliyatsız Varikosel Tedavisi

ameliyatsız varikosel tedavisi

Varikosel Nedir ve Tedavi Öncesi Nasıl Tanı Konur?

Ameliyatsız Varikosel Tedavisi : Varikosel testislerin kirli kanını kalbe taşıyan testiküler venlerin genişleyerek, kapakçıklarının bozulması ve buna bağlı testis etrafında kan göllenmesine neden olan varis gelişimleridir. Anlaşıldığı üzere varikosel bir varis hastalığıdır. Genişleyen testis toplardamarları içerisindeki kapak yapıları fonksiyonunu yerine getiremez kanın torbaların içine kaçışı engellenemez. Kan ters akım sonucu testis etrafında göllenirse, basınç ve ısı artışı gelişir. Bu basınç ve ısı artışı varikoselin neden olduğu sorunların sebebidir. Varikosel genelde ergenlik döneminde başlar ve hemen her zaman sol taraf etkilenir. Bazen sol taraftaki varikosel sağ taraf da eşlik eder. Varikosel %80-90 tek taraflıdır ve solda olur. %10-20 sağ taraf da eşlik edebilir. Eğer iki taraflı varikosel varsa sol taraf daha belirgindir. İki taraflı varikosel var ve sağ daha ileri düzeydeyse veya sadece sağda varikosel varsa karın içerisinde başka patolojiler aramak gerek (olası trombozlar, kitleler gibi).

Varikosel toplumda %10-15 oranında görülür, bir kısmı hafif varikoseldir bir kısmı ileri varikoseldir. Varikosel vakalarının yarısına yakını bulgu ve problem yaratmaz. Genelde ileri vakalarda testislerde ağrı ve sıcaklık artışı şikâyeti vardır. İleri vakalarda torbaların (skrotum) üst taraflarında, damarların karın bölgesine giriş yerlerine yakın, ele gelen solucan yumağı tarzında genişlemiş varisli toplardamarlar oluşur. Özellikle ileri varikosel vakalarının %50-60 kadarında kısırlık dediğimiz infertilite oluşur. Özellikle hafif varikosel vakalarında herhangi bir bulgu ve sıkıntı oluşmayabilir. Bu bulgulara ek olarak hastaya renkli doppler tetkiki yapılarak kolayca damar genişlemeleri ve damar içerisinde kanın geri kaçışı gösterilerek tanı konabilir.

Ameliyatsız Varikosel Tedavisi Nasıl Yapılır?

2000 li yıllara kadar varikoselin tek tedavisi cerrahi yöntemler olarak bilinirdi. Fakat gelişen teknoloji bize varikoselde tek çözümün cerrahi ameliyatlar olmadığını gösterdi. Yeni tedavi yöntemleri anjiyografi cihazlarıyla yapılan, embolizasyon, coil embolizasyon, ameliyatsız tıkama tedavisi varikosel embolizasyonu gibi isimlerle anılmaktadır. Son yıllarda tedavi maliyetlerini azaltmak için miks damar kapama yöntemleri de uygulanmaktadır (coil tıkaçlar ek olarak sıvı sklerozan/embolizan ajan birlikte kullanılıyor).

Varikosel ameliyatları açık cerrahi ve mikro cerrahi yöntemleriyle yapılabilmektedir. Ameliyatlar üroloji uzmanları tarafından gerçekleştirilmektedir. Özellikler mikro cerrahi; ameliyatlardaki başarı şansını arttırmış gözükmektedir. Fakat ameliyatlarda genel anestezi alınacak olması, yara yeri varlığı, enfeksiyon, kanama ve testis damarlarının bağlanarak testislerde nekroz dediğimiz doku ölümü riski hastalarda ciddi endişeler oluşturabilmektedir.

Varikoselin ameliyatsız tedavisi olarak adlandırdığımı embolizasyon tedavisi; anjiyografi ünitesinde, genel anestezi ve kesi olmadan, yarım saat içerisinde hasta uyanık şekilde tamamen ağrısız olarak yapılan günü birlik bir tedavidir. Hastanın tedavi için yarım gününü ayırması yeterlidir. Ameliyatsız varikosel tedavisinde hasta işlemden sonra bir saat gözlendikten sonra taburcu olup o gün işine dönme imkânı vardır. Ameliyatsız varikosel tedavisinde ciddi komplikasyonlar son derece düşüktür. Anjiyo giriş yerinde kanama (işlem toplardamar anjiyosu olduğundan son derece düşük bir risktir), anjiyoda kullanılan kontrast madde alerjisi, son derece nadir izlenen coil in akciğere kaçması gibi basit komplikasyonlar gözükebilir.

Ameliyatsız Varikosel Tedavisi Sonrası Hastalık Tekrarlar mı?

Varikosel de embolizasyon dediğimiz, ameliyatsız tedavinin geçmişi ülkemizde 15 yıl öncesine uzanır. Ameliyatsız varikosel tedavileri girişimsel radyologlar tarafından yapılmaktadır. Varikosel embolizasyonu kalıcı bir tedavidir. Ameliyatsız tedaviyle kapatılan damar bir daha açılmaz ve aşağı kan kaçışı olmaz. Varikoselde coil embolizasyon yöntemi bozuk damarı kaynağında kuruttuğundan başarı oranı çok yüksek olup %100 yakındır. Ameliyatlarda bu oran %70-80 ler civarındadır. Başarıda kastettiğimiz bozuk damarları başarılı bir şekilde kapatılarak kanın kaçışının engellenmesidir. Ameliyatsız varikosel tedavisi sonrası ağrı ve ısı artışı gibi şikayetler bir hafta içerisinde, sperm testlerindeki düzelme ise 3 aydan sonra düzelmeye başlar. Tedavi sonrası laboratuvarda sperm kalite testlerinin tam normale gelmesi 6 ayı bulmaktadır. Kısırlık nedeniyle yaptığımız varikosel embolizasyonundan sonra %70 ler civarında spontan döllenmeler gerçekleşerek iyileşme sağlanmaktadır.

Coil embolizasyon, Ameliyatsız varikosel tedavisi veya varikosel embolizasyonları aynı anlama gelmekte olup artık ülkemizde birçok girişimsel radyoloji ünitesinde kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

  • Ameliyatsız varikosel tedavisi.
  • Varikosel embolizasyonu.
  • Ameliyatsız varikosel tıkama tedavisi…

One thought on “Ameliyatsız Varikosel Tedavisi

  1. dijial pazarlama trendleri dedi ki:

    Yazınız için teşekkürler. Bu bilgiler ışığında nice insanlar bilgilenmiş olacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir