Varicocele

Verhindert een varicocele het krijgen van kinderen?

Varikosel Çocuk Olmasına Engel Olur Mu

Varicocele is een veelvoorkomend gezondheidsprobleem bij mannen. Het verloopt meestal pijnloos, maar kan tot ernstige complicaties leiden als het niet behandeld wordt. Het heeft grote negatieve gevolgen, vooral voor de reproductieve gezondheid van de man. Deze aandoening, die de bloedstroom in de testikels verstoort, kan de spermaproductie negatief beïnvloeden. Daarom vermindert het de kans op het krijgen van een kind. Het kan ook pijn in de testikels veroorzaken en in progressieve gevallen blijvende schade aanrichten, zoals krimpen van de testikels. Daarom is varicocele een belangrijke risicofactor voor de reproductieve gezondheid bij mannen en moet er rekening mee worden gehouden.

Effecten van varicocele en mogelijke schade aan de reproductieve gezondheid

Varicocele is een aandoening die aanzienlijke problemen kan veroorzaken in het mannelijke voortplantingssysteem. Het begint meestal tijdens de puberteit en de gevolgen nemen in de loop der jaren toe. Dit gezondheidsprobleem wordt gekenmerkt door verwijde aderen in de testikels en kan onvruchtbaarheid bij mannen veroorzaken. Deze aandoening heeft een negatieve invloed op de productie en kwaliteit van sperma. Bovendien kan een varicocele pijn in de lies en benen veroorzaken. Deze pijnen kunnen na verloop van tijd de kwaliteit van het dagelijks leven van de persoon verminderen.

 • Het risico op onvruchtbaarheid neemt toe.
 • Pijn in de lies en het been kan optreden.
 • Er kan een daling van het testosteronniveau optreden.

Vooral de afname van testosteron, het mannelijk hormoon, kan ook negatieve gevolgen hebben voor de seksuele functies. Het kan leiden tot onvoldoende testiculaire ontwikkeling tijdens de puberteit. In progressieve gevallen kunnen de testikels geleidelijk krimpen en zelfs volledig hun functie verliezen. Deze situatie heeft een directe invloed op de reproductieve gezondheid van de man en vermindert de kans op het krijgen van een kind. Daarom is een vroege diagnose en behandeling van varicocele van groot belang.

Varicocele symptomen en diagnosemethoden

Varicocele is een vaatvergroting van het mannelijke voortplantingssysteem, d.w.z. testiculaire spataderen. Het wordt gekenmerkt door een abnormale vergroting van de aderen in de testikels en wordt gediagnosticeerd met speciale onderzoeksmethoden. Het diagnostische proces begint met goed luisteren naar de klachten van de patiënt. Dit wordt gevolgd door een lichamelijk onderzoek. Bij dit onderzoek kan de arts varicocele vaststellen door de zaadaderen te palperen. De graden van varicocele worden ingedeeld op basis van de onderzoeksbevindingen:

 • Als de aderen van buitenaf zichtbaar zijn, wordt dit gedefinieerd als een derdegraads varicocele.
 • Als de aderen aan de buitenkant niet zichtbaar zijn, maar door palpatie kunnen worden gevoeld, is er sprake van een tweedegraads varicocele.
 • Als de aderen niet met de hand kunnen worden gevoeld, maar duidelijk worden door te spannen, wordt dit een eerstegraads varicocele genoemd.

Na de diagnose van een varicocele wordt de behandeling belangrijk. Embolisatie is een van de meest effectieve methoden bij de behandeling van varicocele en het is geen chirurgische methode. Microchirurgische of open chirurgische methoden, die in de lies worden uitgevoerd onder een microscoop, worden nog steeds veel gebruikt en zullen naar verwachting grotendeels worden vervangen door embolisatie. Embolisatie vergroot de kans op succes en minimaliseert het risico op complicaties. Het verhoogt dus de kans op het krijgen van een kind door de negatieve effecten op de kwaliteit van het sperma te verminderen.

Varicocele en de gevolgen voor de reproductieve gezondheid

Varicocele is een gezondheidsprobleem dat voorkomt bij mannen en geassocieerd wordt met onvruchtbaarheid. Het wordt beschouwd als een van de belangrijkste oorzaken van onvruchtbaarheid bij mannen. Deze aandoening, die optreedt als gevolg van verwijde aderen in de testikels, kan de productie en kwaliteit van sperma beïnvloeden. Als het niet behandeld wordt, kan het blijvende gevolgen hebben voor het voortplantingsvermogen. Varicocele leidt echter niet altijd tot onvruchtbaarheid en een verbetering van de spermawaarden na een operatie kan niet worden gegarandeerd.

 • Varicocele staat op de eerste plaats van de corrigeerbare oorzaken van onvruchtbaarheid.
 • Varicocele is een opvallende factor onder de aandoeningen die mannelijke onvruchtbaarheid kunnen veroorzaken.
 • Embolisatie en operaties kunnen een oplossing bieden in gevallen van onvruchtbaarheid veroorzaakt door varicocele.

De beslissing over de behandeling wordt genomen na een gedetailleerde evaluatie. Hierbij wordt rekening gehouden met het effect van de varicocele op de onvruchtbaarheid en de verwachting van mogelijke verbetering na de operatie. De situatie van elke patiënt is anders en verbetering van de spermawaarden na een operatie geldt mogelijk niet voor iedereen. Het wordt daarom aanbevolen dat personen bij wie varicocele is vastgesteld, de behandelingsopties en mogelijke resultaten in detail met hun arts bespreken. Als varicocele wordt behandeld, kunnen de gevolgen die tot onvruchtbaarheid kunnen leiden tot een minimum worden beperkt en kunnen de kansen van paren om kinderen te krijgen worden vergroot.

Problemen die kunnen optreden als varicocele niet wordt behandeld

Varicocele is een gezondheidsprobleem dat het mannelijke voortplantingssysteem aantast en tot ernstige gevolgen kan leiden als het niet behandeld wordt. Deze aandoening wordt gekenmerkt door een vergroting van de aderen in de testikels en kan na verloop van tijd een aantal complicaties veroorzaken. De problemen die kunnen optreden als ze onbehandeld blijven, zijn de volgende:

 • Er is een afname van de kwaliteit van het sperma. Dit heeft een direct negatief effect op de vruchtbaarheid.
 • Er kan pijn ontstaan in de testikels. Deze pijn kan de kwaliteit van het dagelijkse leven aanzienlijk verminderen.
 • Door een verminderde doorbloeding van de testikels kunnen de testikels in omvang afnemen.

Bovendien kan een varicocele na verloop van tijd leiden tot schade aan het testiculaire weefsel, wat de testiculaire functie blijvend kan beïnvloeden. Hierdoor neemt het risico op onvruchtbaarheid bij mannen toe. Kortom, aandoeningen die de reproductieve gezondheid bedreigen, zoals varicocele, moeten worden aangepakt met een vroege diagnose en effectieve behandelmethoden. Wanneer varicocele wordt ontdekt, is het daarom van groot belang om snel de nodige medische hulp in te roepen.

Overwegingsfactoren bij de keuze voor een varicocele behandeling

Varicocele is een spataderziekte en de behandeling is gebaseerd op de techniek van het vernietigen van de beschadigde aderen zoals bij spataderen. Met andere woorden, er is geen effectieve medicatie of niet-invasieve behandeling voor varicocele. Embolisatie of chirurgie wordt niet alleen bepaald door de mate van varicocele. Elke patiënt vertoont individuele kenmerken en daarom moet het behandelingsproces individueel worden gepland. Veel factoren zoals de algemene gezondheidstoestand, levensstijl en reproductieve plannen van de patiënt moeten worden geëvalueerd. Bij de beslissing over een chirurgische ingreep wordt in de eerste plaats rekening gehouden met de effecten van de varicocele op de reproductieve gezondheid van de patiënt. De volgende criteria spelen een belangrijke rol bij de beslissing over de behandeling:

 • Leeftijd van de patiënt,
 • Duur van de onvruchtbaarheid,
 • Ei-kwaliteit en gezondheidsstatus van de partner,
 • Verslechtering van de spermakwaliteit.

Elk van deze factoren is doorslaggevend om te bepalen of een operatie nodig is. Met name een afname van het aantal zaadcellen is een sterke aanwijzing dat een operatie noodzakelijk is. Concluderend moet de beslissing om een varicocele te behandelen op maat worden genomen op basis van de individuele situatie van de patiënt. In alle gevallen moeten de patiënt en de arts samen beslissen over de meest geschikte behandelmethode.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *