Biz Kimiz?

Aliyurtlak.com.tr bir internet sitesidir. İşbu Gizlilik ve Çerez Politikası kapsamında Aliyurtlak.com.tr adlı internet sitesinin “site yönetimi” veya “site” şeklinde anılması da söz konusu olup bu durumda Aliyurtlak.com.tr ’den söz edildiği anlaşılmalıdır.

Gizlilik Politikası

Aliyurtlak.com.tr ; kişisel verilerin korunması ve güvenliği konusuna son derece önem vermektedir ve bu bağlamda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesinde veri gizliliğinin ve güvenliğinin öneminin bilincinde olarak tüm faaliyetlerinde ve sitede geçirilen sürenin tamamında müşterilerinin, çalışanlarının ve iş ortaklarının gizliliğini korumayı ilke haline getirmiştir.

Kişisel bilgilerinizin güvenliği ile ilgili detaylı açıklamalar aşağıda açıklanmış ve siz kullanıcılara sunulmuştur.

Kişisel Veri Nedir?

KVKK kapsamında kişisel veri “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi” ifade etmektedir.

İşlediğimiz Kişisel Verilerinize Şirketimiz ile Paylaşmış Olduğunuz Kişisel Veriler (Ad-soyadı, doğum tarihi, T.C. Kimlik numarası, telefon numarası, e-mail adresi, adres, anketler, fotoğraf, video kayıtları ve yukarıda belirtilen kanallar üzerinden herhangi bir şekilde tarafımızla paylaştığınız diğer her türlü Kişisel Veriler vs.), otomatik arama makineleri, görüntü ve ses kaydı cihazları, Çerezler vasıtasıyla veya diğer vasıtalarla otomatik şekilde toplanan Kişisel Veriler, ve Diğer Kaynaklardan Alınan Kişisel Veriler de dahil Sair Bilgiler (Sosyal medya araçları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve diğer üçüncü kişilerin daha önce vermiş olduğunuz izninize dayalı olarak tarafımızla paylaştığız adres bilgileri; hesap bilgileri, satın alma, sayfa görüntüleme bilgileri; aranan terim ve arama sonuçları gibi bilgiler, ödenmiş listelemeler gibi Kişisel Veriler) örnek gösterilebilir.

Kişisel Veriler Hangi Amaçla İşlenmektedir?

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz,

 • Site tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması.
 • Kullanıcı/Üye/Admin ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Kullanıcı/Üye/Admin memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi,
 • Elektronik (internet/mobil/Çağrı Merkezi vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,
 • Site tarafından sunulan hizmetlerin ihtiyaçlarınıza göre tanıtılması ve sunulması,
 • Kullanıcı/Üye/Admin teminin sağlanması,
 • Sitenin faaliyetlerinin yerine getirilmesi, sürdürülebilmesi, yürütülmesi, geliştirilmesi,
 • Hizmetlere yönelik tanıtım, kampanya ve benzeri faaliyetlerin yapılması,
 • Tanzim edilen veya tanzim edilecek sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Planlama, istatistik, Kullanıcı/Üye/Admin memnuniyeti çalışmalarının yapılması, güvenliğin sağlanması,
 • Site ile ilgili ticari ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin idamesi,
 • Kamu kuruluşlarınca veya diğer otoritelerce istenen bilgi aktarımı, raporlama yükümlülüklerine uyulması,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerinin değerlendirilebilmesi,
 • Site ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi,
 • Size teknik destek sağlanması,
 • Site’yi ziyaretiniz ve kullanımınız sırasında karşılaşılan teknik/yazılımsal hataları, eksiklikleri tespit edebilmek ve giderebilmek amacıyla Site’yi kullanım bilgilerinizi,
 • Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, sizinle akdedeceğimiz üyelik sözleşmesinin gereğini yerine getirmek, üye girişinin yapılabilmesi, üyelik bilgilendirmesinin yapılabilmesi amaçlarıyla kimlik (ad soyad), iletişim (e-posta adresi, telefon numarası) ve parola bilgilerinizi,
 • Üyelik programlarından faydalanabilmeniz, genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamların oluşturulması, kampanya, yarışma, çekiliş ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi, segmentasyon, raporlama, profilleme, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması, Mobil Uygulama, Site veya diğer 3. taraf ortamlarda _______________ web sitesne ait reklamların ve pazarlama/iletişim faaliyetlerinin (Mobil Uygulama ve Site’deki bildirimler, pop-up gösterimi, kişiye özel teklifler, kullanıcı ekranlarının özelleştirilmesi, reklam, arama, anket vs.) yapılması, Site ve Mobil Uygulama üzerindeki kullanıcı deneyimini iyileştirmek,size yönelik katalog,broşür basılı pazarlama materyalleri göndermek amaçlarıyla pazarlama bilgilerinizi (doğum tarihi, cinsiyet, il, ilçe,adres,demografik bilgiler, Site ve Mobil Uygulama içi bildirimlere/anketlere/tekliflere/kampanyalara karşı yaklaşımlar, alışkanlıklar, favoriler, beğeniler, davranışlar, tercihler, arama hareketleri, segmentler, sepet bilgileri , geçmiş alışverişler ve bu alışverişlere ilişkin alışveriş tutarı, içeriği, ödeme yöntemi, tercihleri ve kanalları, ödemenin gerçekleştiği banka bilgisi,, çerez kayıtları, çerez ve reklam tanıtıcısı/kimliği bilgileri ve cihaz ID, Mobil Uygulama kullanım süresi ve versiyon bilgisi, iletişim tercihleri, kullanılan tarayıcı bilgisi, kullanılan cihaza ilişkin marka, model, teknik özellik ve işletim sistemi bilgileri,kullanılan kullandığinız operatör bilgisi, anket cevapları vb.),

 

Kişisel verileri işleme amaçlarımız, Site politikalarımız ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz doğrultusunda güncellenebilecektir. Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen veri işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili veri işleme sürecine ilişkin olarak Şirket tarafından açık rızanız temin edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesinde Uyulan İlkeler

Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uymaktadır:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

 

Kayıt Dosyaları ve İzinler

Birçok standard web sunucusunda olduğu gibi Aliyurtlak.com.tr ‘de istatistiksel amaçlı log dosyaları kaydı tutmaktadır. Bu dosyalar; ip adresiniz, internet servis sağlayıcınız, tarayıcınızın özellikleri, işletim sisteminiz ve siteye giriş-çıkış sayfalarınız gibi standard bilgileri içermektedir. Log dosyaları kesinlikle istatistiksel amaçlar dışında kullanılmamakta ve mahremiyetinizi ihlal etmemektedir.

Formlar ve Kullanıcı Verileri

Üye olurken veya iletişim formu için verdiğiniz bilgiler aşağıdadır.

 • Ad,soyad
 • E-mail
 • Kullanıcı Adı
 • Adres
 • Fatura İçin TC-VERGİ NO
 • Sosyal Medya Linkleri
 • Verdiğiniz Bağlantılar
 • Verdiğiniz Yazısal Metinler
 • Diğer Tercihsel Bilgiler (Örneğin hakkınızda kısa bilgi , internet siteniz veya hizmetin size sunduğu ve sizin kullandığınız diğer özellikler)
 • İstediğinize göre verebileceğiniz nitelikli veriler.

 

Bu bilgiler 3.kişilerle asla paylaşılmaz.

Veri İfşası

Veriler ancak şu nedenlerden dolayı paylaşılabilir :

 • Yasal prosedürlere uymak adına.(Tüm ülkeler için geçerli)
 • Aliyurtlak.com.tr‘nin haklarını savunmak için.
 • Site ile ilgili olası yanlışlıkları önlemek için.
 • Sitemizi kullananların veya halkın güvenliğini sağlamak için.
 • Yasal sorumluluk için.(Örneğin ülkelerin bizden yasal çerçeveler içinde veri istemesi)
 • Aliyurtlak.com.tr devamlılığı için.(Örneğin muhasebe işlemler için muhasebeciye)
 • Aliyurtlak.com.tr sitesini geliştirmek için.(Stratejik ve teknolojik ortaklara yasal çerçeveler içinde veri aktarımı)

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

 • Site, kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK ve sair mevzuatta öngörülen düzenlemelere uygun hareket etme sorumluluğu altındadır.
 • Site tarafından üyelerine/kullanıcılarına ait kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan başka bir gerçek veya tüzel kişiye aktarılamaz. Ancak KVKK ve diğer kanunların zorunlu kıldığı durumlarda ilgilinin açık rızası olmadan da veriler mevzuata uygun olarak yetkili kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilir.
 • Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, bağlı ortaklık ve iştiraklerimiz ile paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi merciler, Site’nin hizmet sunduğu kişi, kurum ve şirketler, bankalar, Site’nin anlaşmalı olduğu sigorta şirketi ve acentesi, turizm acentesi, kart basım firması, Site’nin birlikte çalıştığı hukuk bürosu [muhasebeci, mali müşavir ve denetçiler] ile ile paylaşılabilmektedir ve mevzuatın öngördüğü durumlarda yurtiçine veya yurtdışına aktarılabilecektir.

 

Reklamlar

Sitemizde dışarıdan şirketlerin reklamlarını yayınlayabiliriz.Yayınlanması durumunda bu reklamlar çerez (cookıes) içerebilir ve bu şirketler tarafından çerez bilgileri toplanabilir, bu çerezler reklamları sizin için kişiselleştirir bizim bu bilgiye ulaşmamız mümkün değildir.Bu çerezlerden bir tanesi DoubleClick DART çerezidir.Kullanıcılar, Google reklam ve içerik ağı gizlilik politikasını ziyaret ederek DART çerezinin kullanılmasını engelleyebilir.Web sitemiz ve uygulamalarımız içerisindeki Google Reklamları’nda hassas kategori reklamları engellidir fakat bu reklamlar sizin çerezlerinize göre Google tarafından nadiren yayınlanabilir bu bizim elimizde olan bir durum değildir bu yüzden “Aliyurtlak.com.tr ” web sitesi olarak bu durumda sorumluluk kabul etmeyiz. Kişiselleştirilmiş reklam hakkında bilgi almak için ve söz konusu bilgilerin bu şirketler tarafınca kullanılmasını engellemek üzere seçeneklerinizin neler olduğunu öğrenmek ve daha fazla bilgi için NAI Self-Regulatory principles for publishers (PDF) belgesinin A Eki’nden yararlanabilirsiniz.

Çerezler (Cookies)

İşbu Çerez Politikasının amacı, tarafımızca işletilmekte olan Aliyurtlak.com.tr isimli web sitesinin site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“İlgili Kişi”) ile mobil uygulamalarımızın kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri tarafından ziyaret edilmesi ile elde edilen çerezlerin, türleri ve kullanım amaçları hakkında sizleri bilgilendirmektir.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri ve mobil uygulamalar tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesinin ve mobil uygulamaların cihazınızda bilgi saklamasını ve bu bilgileri sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanmasını mümkün kılmaktadır. Bir web sitesi ya da mobil uygulama tarafından oluşturulan çerezler siteye erişim için kullandığınız web tarayıcısı tarafından saklanmaktadır; bu çerezlerin içerdiği bilgilere sadece çerezi oluşturan alan adı altında sunulan web siteleri ve mobil uygulamalar tarafından ve aynı tarayıcıyı kullandığınız takdirde uzaktan erişim mümkündür.

Çerezler günümüzde web teknolojilerinin önemli bir parçası haline gelmiştir ve temel işlevleri ziyaretçinin ve tercihlerinin hatırlanması ve cihazının tanınmasıdır; neredeyse her web sitesinde çerez kullanımı söz konusudur.

Sitemizin bazı bölümlerinde kullanıcı kolaylığı sağlamak için çerez kullanılıyor olabilir. Ayrıca sitede mevcut bulunan reklamlar aracılığıyla, reklam verilerinin toplanması için cookie ve web beacon kullanılıyor olabilir. Bu tamamen sizin izninizle gerçekleşiyor olup, isteğiniz dahilinde internet tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek bunu engellemeniz mümkündür.

Bir hesabınız varsa ve bu siteye giriş yaparsanız, tarayıcınızın çerezleri kabul edip etmediğini belirlemek için geçici bir çerez ayarlayacağız. Bu çerez hiçbir kişisel veri içermez ve tarayıcınızı kapattığınızda atılır.

Giriş yaptığınızda, giriş bilgilerinizi ve ekran görüntüleme seçiminizi kaydetmek için birkaç çerez kaydedeceğiz. Giriş çerezleri iki gün ve ekran seçenekleri çerezleri bir yıl boyunca kalır. “Beni hatırla” seçeneğini seçereniz, girişiniz çerez silimi boyunca devam eder. Hesabınızdan çıkış yaparsanız, giriş çerezleri kaldırılacaktır.

Çerezler konusunda detaylı bilgi için www.aboutcookies.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

Taraf Çerezler

Sitemizi daha iyi yerlere taşımak ve analizlerini yapabilmek için 3.tarafların çerez hizmetlerinden yararlanıyoruz. Bunların bazıları:

 • Google Analytics (ziyaretçi analizi için gezilen sayfa , konum , cihaz , trafik bilgisi ve site içi hareketler.Çerezi isteğe göre kapatabilirsiniz.)
 • Google Adsense (Kişiselleştirilmiş reklam, çerezi isteğe göre kapatabilirsiniz.)
 • Günlük İşleme: Tüm trafiği altyapımız üzerinden merkezi, üçüncü taraf bir konumda analiz ediyoruz.
 • Facebook: Facebook yeniden pazarlama hizmeti, Facebook Inc. tarafından sağlanmaktadır. Bu sayfayı ziyaret ederek Facebook’tan ilgi alanına dayalı reklamcılık hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz: https://www.facebook.com/help/164968693837950
 • Facebook’un ilgi alanına dayalı reklamlarından çıkmak için aşağıdakileri izleyin Facebook’tan talimatlar:https://www.facebook.com/help/568137493302217
 • Facebook, Dijital Reklamcılık Birliği tarafından oluşturulan Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık için Özdenetim İlkelerine uyar. Ayrıca, Facebook ve diğer katılımcı şirketlerden ABD’deki Digital Advertising Alliance http://www.aboutads.info/choices/, Kanada’daki Digital Advertising Alliance of Canada http://youradchoices.ca/ veya Avrupa’daki Avrupa İnteraktif Dijital Reklamcılık Birliği http://www.youronlinechoices.eu/ veya mobil cihaz ayarlarınızı kullanarak çıkabilirsiniz. Facebook’un gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen Facebook’un Veri Politikasını ziyaret edin: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Sosyal Paylaşım Çerezleri

Sitemizdeki konuları sosyal medya sitelerinde paylaşmanıza yarayan işlevsel çerezlerdir.

Bu eklentilerin yardımıyla, örneğin, içerik paylaşabilir veya ürünler önerebilirsiniz. Sosyal ağların, etkin eklenti aracılığıyla sizinle ilgili veri toplamasını istemiyorsanız, tarayıcı ayarlarınızdaki “Üçüncü taraf çerezlerini engelle” seçeneğini işaretleyin.

Çerez Yönetimi

“Çerezler” kısmında belirttiğimiz gibi isteğiniz dahilinde internet tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerez kullanımını engellemeniz mümkündür.

 • Sık kullanılan firmaların reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.
 • Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihazınızın ayarlar sekmesi kullanılabilir.
 • Mozilla Firefox çerez ayarları nasıl yapılır buraya tıklayınız.
 • Google Chrome çerez ayarları nasıl yapılır buraya tıklayınız.
 • Yandex çerez ayarları nasıl yapılır buraya tıklayınız.
 • Mobile için Safari çerez ayarları nasıl yapılır buraya tıklayınız.
 • Mac için Safari çerez ayarları nasıl yapılır buraya tıklayınız.
 • Edge için çerez ayarları nasıl yapılır buraya tıklayınız.

Doğrudan pazarlama iletişimi

Zaman zaman size ürün çözümlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili doğrudan pazarlama iletişimleri gönderebiliriz. Sizinle elektronik mesajlar (örn. e-posta), çevrimiçi (örn. Hizmetimiz aracılığıyla), posta ve diğer yollarla, siz vazgeçmediğiniz veya bunu yapmamız konusunda yasal kısıtlamalara tabi olmadığımız sürece iletişim kurabiliriz. Bu Gizlilik Politikasının alt kısmındaki iletişim bilgileri aracılığıyla veya pazarlama mesajlarımızda yer alan devre dışı bırakma mekanizmasını kullanarak bizimle herhangi bir zamanda iletişime geçerek bizden elektronik mesaj almaktan her zaman vazgeçebilirsiniz.

Ortam

Görselleri web sitesine yüklerseniz, gömülmüş konum verileri (EXIF GPS) içeren görseller yüklemekten kaçınmalısınız. Web sitesi ziyaretçileri, web sitesindeki görsellerden herhangi bir konum bilgisini indirip çıkarabilir.

Diğer sitelerden gömülen içerik

Bu sitedeki makaleler gömülü içerik (ör. videolar, resimler, makaleler, vb.) Içerebilir. Diğer web sitelerinden gömülen içerik, ziyaretçinin diğer web sitesini ziyaret etmiş gibi, tam olarak aynı şekilde davranır.

Bu web siteleri sizin hakkınızda veri toplayabilir, çerez kullanabilir, üçüncü taraf tarafından gömülmüş şeklide takip yapabilir ve bir hesabınız varsa ve bu web sitesinde oturum açtıysanız, gömülen içerikle etkleşiminizi takip etme dahil olmak üzere, bu gömülen içerikle etkileşiminizi izleyebilir.

Verilerinizi ne kadar süre tutarız

Kişisel bilgilerinizi, bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçları yerine getirmek için gerekli olan süre boyunca ve her durumda, izin verilen veya gerekli saklama süreleri ve yasal işlemle ilgili sınırlama süreleri ile ilgili olarak geçerli yasal ve düzenleyici gerekliliklere uygun olarak saklayacağız.

Veri Güvenliği

Verilerinizin güvenliği bizim için önemlidir, ancak İnternet üzerinden hiçbir aktarım yönteminin veya elektronik depolama yönteminin% 100 güvenli olmadığını unutmayın. Kişisel Verilerinizi korumak için ticari olarak kabul edilebilir araçları kullanmak için çaba sarf etsek de, mutlak güvenliğini garanti edemeyiz.

Çocuklar

18 Yaş altındaki çocuklar sitemizi kullanırken ailelerinden izin almalıdır.Eğer 18 yaşından küçük biri izinsiz sitemize üye olur ise ailesi bize bildirerek üyeliğini ve bilgilerini sildirebilir.

Ödemeler

Hizmet dahilinde ücretli ürünler ve / veya hizmetler sağlayabiliriz. Bu durumda, ödeme işlemleri için üçüncü taraf hizmetlerini kullanırız (ör. Ödeme işlemcileri). Ödeme kartı bilgilerinizi saklamayacağız veya toplamayacağız. Bu bilgiler, kişisel bilgilerinizin kullanımı Gizlilik Politikalarına tabi olan üçüncü taraf ödeme işleyicilerimize doğrudan sağlanır. Bu ödeme işlemcileri, Visa, Mastercard, American Express ve Discover gibi markaların ortak çabası olan PCI Güvenlik Standartları Konseyi tarafından yönetilen PCI-DSS t arafından belirlenen standartlara uyar. PCI-DSS gereksinimleri, ödeme bilgilerinin güvenli bir şekilde işlenmesini sağlamaya yardımcı olur.

Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Gizlilik Politikamızı zaman zaman güncelleyebiliriz.. Değişikliğin yürürlüğe girmesinden Gizlilik Politikasının alt kısmındaki “geçerlilik tarihini” güncelleyeceğiz. Herhangi bir değişiklik için bu Gizlilik Politikasını periyodik olarak gözden geçirmeniz tavsiye edilir. Bu Gizlilik Politikasında yapılan değişiklikler, bu sayfada yayınlandığında geçerlidir.

Kişisel bilgilerle ilgili haklarınız nelerdir?

(a) Kişisel bilgilere erişim ve düzeltme

 • Ele aldığımız kişisel bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olmasını sağlamak için makul adımlar atıyoruz. Kişisel bilgilerinizde herhangi bir hata olduğunu fark ederseniz veya kişisel bilgilerinizi değiştirirseniz lütfen bize bildirin.
 • Hakkınızda tuttuğumuz herhangi bir kişisel bilgiye istediğiniz zaman erişim talep edebilirsiniz. Zaman zaman, gerekli olduğuna ve yasaların izin verdiği ölçüde, hakkınızda tuttuğumuz kişisel bilgilere erişim talebinizi reddetmemiz gerekebilir. Hakkınızda tutabileceğimiz herhangi bir kişisel bilgiye erişim talebinde bulunmak için lütfen bu Gizlilik Politikasının altındaki iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin.
 • Ayrıca, hakkınızda tuttuğumuz ve yanlış, eksik veya güncel olmadığını düşündüğünüz herhangi bir kişisel bilgiyi değiştirmemizi de isteyebilirsiniz. Hakkınızda tuttuğumuz herhangi bir kişisel bilgide değişiklik talep etmek için lütfen bu Gizlilik Politikasının altındaki iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin. Kişisel bilgilerinizi değiştirmeyi kabul etmezsek, hakkınızda elimizde bulunan bilgilerle birlikte talep ettiğiniz düzeltmeyi not etmemizi isteyebilirsiniz.
 • Kişisel bilgilerinizden herhangi birine erişiminizi sağlayamazsak veya vermek istemiyorsak veya herhangi bir kişisel bilginizi düzeltemiyorsak, geçerli yasaların gerektirdiği ölçüde size gerekçelerimizi sunacağız.
 • Gizlilik uygulamalarımız ve kişisel bilgilerinizi işleme şeklimiz hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz de bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

(b) Diğer haklar

Belirli sınırlamalara ve kısıtlamalara tabi olarak (örneğin ikamet ettiğiniz yer gibi koşullara bağlı olarak) kişisel bilgilerinizle ilgili ek haklar kullanma hakkınız olabilir. Bu, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (“ GDPR ”) kapsamındaki hakları içerebilir. Buna göre, bulunduğunuz yere bağlı olarak ve yürürlükteki yasalarla sınırlandırılmadıkça aşağıdaki haklar sizin için geçerli olabilir. Bunlar aşağıdaki hakları içerebilir:

Hakkınızda sahip olduğumuz bilgilere erişme, güncelleme veya silme hakkı:

Mümkün olduğunda, Kişisel Verilerinize doğrudan hesap ayarları bölümünüzden erişebilir, bunları güncelleyebilir veya silinmesini talep edebilirsiniz. Bu işlemleri kendi başınıza gerçekleştiremiyorsanız, lütfen size yardımcı olmak için bizimle iletişime geçin.

Düzeltme hakkı:

Bilgilerin yanlış veya eksik olması durumunda bilgilerinizin düzeltilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

İtiraz etme hakkı:

Kişisel Verilerinizi işlememize itiraz etme hakkına sahipsiniz.

Kısıtlama hakkı:

Kişisel bilgilerinizin işlenmesini kısıtlamamızı talep etme hakkına sahipsiniz.

Veri taşınabilirliği hakkı:

Size ait olan bilgilerin yapılandırılmış, makine tarafından okunabilir ve yaygın olarak kullanılan bir biçimde bir kopyasını alma hakkına sahipsiniz.

İzni geri çekme hakkı:

Ayrıca, Aliyurtlak.com.tr ’nin kişisel bilgilerinizi işleme koyma iznine herhangi bir zamanda onayınızı geri çekme hakkına sahipsiniz.

Bu tür taleplere yanıt vermeden önce kimliğinizi doğrulamanızı isteyebileceğimizi lütfen unutmayın. Kişisel Verilerinizi toplamamız ve kullanmamız hakkında bir Veri Koruma Otoritesine şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

Bize Ulaşın

Bu Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçin: E-posta ile: info@aliyurtlak.com.tr

Verilerinizi nasıl işlediğimizi, sakladığımızı veya kullandığımızı veya GDPR ile ilgili herhangi bir konu hakkında herhangi bir bilgi talep etmek isterseniz web sitemizi ziyaret ederek iletişim formu üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.