Varis

Ameliyatsız Varis Tedavisi Nedir?

ameliyatsız varis tedavisi

Ameliyatsız Varis Tedavisi Nedir? Bilindiği gibi bacaklarda görünür varislerin nedeni genelde altta yatan damar yetmezliği dediğimiz bir tür toplardamar bozukluğudur. Toplardamar yetmezliği ve görünür varis birlikte değerlendirilip tedavinin planlanması gereken kombine bir durumdur.

Toplardamar yetmezlikleri ve bacakta görünür varis pakelerinin tedavisinde 2000 li yıllardan sonra köklü gelişmeler olmuştur. 2010 yıllarına kadar damar yetmezliği ve buna bağlı varis tedavisinde neredeyse tek tedavi yöntemi ameliyatlardı. Son on yıldır cerrahi ameliyatlar yerini hemen tamamen ameliyatsız varis tedavilerine bırakmıştı

Ameliyatsız Varis Tedavisi

Günümüzde varis tedavisinde ameliyatlar yerini neredeyse tamamen ameliyatsız varis tedavisine bırakmış durumdadır. Varise neden olan damar yetmezliklerinin tedavisinde ameliyatları devre dışı bırakan iki gelişme mevcut olup bunlar; termal ablasyon dediğimiz ısıyla yakma ve biyolojik damar yapıştırıcılardır.

Termal Ablasyonlar (Isı ile Yakma)

Varis tedavisinde cerrahi ameliyatlar yerine ilk geliştirilen yöntemlerdir. Isıyla yakma yöntemleri temelde ikiye ayrılır; ilki LAZER enerjisiyle damarı işten yakma, ikincisi ise radyo frekans (RF) dediğimiz yine benzer şekilde damarı içten yakma yöntemleridir. O her iki yöntem birbirine çok benzer yöntemler olup hem tedavi biçimleri hem de tedaviden elde edilen başarılar oranları yakındır. Bacaklarda varise neden olan damar yetmezliğinin tedavisi için termal ablasyona karar verilmişse, bu iki yöntemin birbirine üstünlüğü olmayıp LAZER veya radyo frekans (RF) yöntemi seçilebilir. Ameliyatsız varis tedavisinde termal ablasyon dediğimiz ısıyla yakma yöntemlerinin başarı oranları son derece yüksek olup ameliyatlara göre hem daha konforlu hem de daha başarılıdır.

Damar İçi Yapıştırıcılar

Ameliyatsız varis tedavisinde son geliştirilen damar yapıştırıcıları son 5 yıldır ülkemizde de son derece yaygın kullanılmaya başlanmıştır. Yapıştırıcı yöntemler de aynen damar içi yakma yöntemleri gibi diz altı bölgeden lokal anestezik kullanılarak damarın içerisine girilip damar lümenine doku tutkalı olarak tanımlayabileceğimiz bir takım kimyasal maddelerin enjeksiyonuyla bozuk damarın yok edilmesi prensibine dayanmaktadır.
Ameliyatlarla karşılaştırıldığında hem ısıyla yakma yöntemleri hem de damar içi yapıştırma yöntemlerinin başarı oranları çok yüksek olup komplikasyonlar düşük ve ameliyatlara göre son derece konforlu tedavilerdir. Ameliyatsız yöntemlerden olan ısı ile yakma ve damar yapıştırıcılarını karşılaştıracak olursak tedavi etkinlikleri ikisinde de çok yüksek olup birbirine yakındır. Damar içi tutkal olarak tanımlayacağımız yapıştırıcılar yakma yöntemlerine göre çok daha konforlu olup işlem sırasında tümesans anestezi, epidural anestezi veya genel anestezi gerektirmemekte ve ağır neredeyse yoktur. Gerek damar içi yakma yöntemleri gerekse de damar içi yapıştırıcılarla yapılan tedavilerde hastanede yatış gerekmez.

Görünür Varis Pakelerinin Tedavisi

Ameliyatsız varis tedavisi bacaktaki toplardamar yetmezlikleri giderildikten sonra aynı seans ve başka bir seansta görünür varislerin yok edilmesi gerekmektedir. Bacakta hem tıbbi sıkıntılar yaratan hem de ciddi kozmetik bozukluk oluşturan görünür varisler daha önceleri mikrocerrahi girişim dediğimiz küçük cilt kesileriyle çıkarılmaktaydı. Fakat günümüzde artık mikrocerrahi dediğimiz küçük kesiler yerini iz bırakmayan mikro iğnelerle gerçekleştirilen sklerozan madde dediğimiz bir takım sıvı veya köpük ajanlara bırakmıştır.

Yüzeyel Lazer Uygulamaları; Ek olarak vücutta görülen örümcek ağı olarak tarif ettiğimiz kırmızı renkte son derece ince varis tedavisinde yüzeyel lazer uygulamaları kullanılmakta fakat henüz istenilen etkinlikte değildir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir