Varikosel erkeklerde testis toplardamarlarının bozularak genişleyip varisli hal almasıdır. Bu varisler çoğu zaman skrotum dediğimiz erbezi torbası içerisinde gözle görünür ve ele gelen şişkinlik olarak izlenebilir. Varikosel toplumda erkeklerin %10-15 inde görülür. Bacak varislerinde olduğu gibi varikoselde de toplardamar genişlemesi olur. Yani varikosel bir varis türüdür. Varikosel genellikle ergenlik döneminde başlar ve yıllar içinde ilerler.

Varikosel Belirtileri Nelerdir?

Her hastada olmamakla birlikte testisler ve kasık bölgesinde günün geç saatlerinde belirginleşen genelde hafif sızı tarzı ağrılara neden olur. Ayaktayken testiküler bölgede gözle görülebilir şişlik ve özellikle ileri varikosel vakalarında ele gelen solucan kıvamında damar belirginleşmeleri mevcuttur. İlerlemiş varikosel durumlarında testiste yani erkek yumurtalığında küçülme gözlenebilir. Varikosel her zaman bulgu vermez. Birçok varikosel hastası kısırlık nedeniyle yapılan rutin incelemede saptanır.

Varikosel Tanısı

Varikosel tanısını koymak kolaydır. Klinik şikayetler, muayene ve renkli doppler USG ile tanı kolaylıkla konabilir.

Varikosel Tedavisi

Tedavi uzun yıllardır cerrahi olarak yapılmakla birlikte son yıllarda teknolojik gelişmelerle birlikte ameliyatsız varikosel tedavisi ön plana çıkmaktadır. Ameliyatsız varikosel tedavisi dendiğimiz zaman testiküler venin anjiyografik embolizasyon kastedilmektedir. Cerrahi tedavi; narkoz ve çoğu zaman hastanede kalma gerektiren, birtakım komplikasyonu olan bir tedavi yöntemidir. Cerrahi tedavide %30-40’lara ulaşan başarısızlık, hidrosel gelişimi, yara yeri enfeksiyonu ve iyileşme süresinin uzun olması büyük dezavantajlardır. Mikrocerrahi yöntemlerle komplikasyon oranı azaltılmıştır.

Şematik çizimde; Cerrahi müdahalenin yeri ve koil embolizasyon tedavi noktaları gösterilmekte: Cerrahi müdahale alanında ne kadar çok sayıda damar olduğuna dikkat edelim.

Ameliyatsız Varikosel Tedavisi

Ameliyatsız varikosel tedavisi (coil embolizasyon veya anjiyografik tedavi) ise cerrahiden tamamen farklı ‘minimal invaziv’ bir yöntemdir. Ağrı kesici veya anestezi gerektirmez. Koil embolizasyon dediğimiz ameliyatsız varikosel tedavisinin başarı oranı 100 de 100 e yakın ve komplikasyon denilen istenmeyen yan etkiler neredeyse yok denecek kadar azdır. Ameliyatlarda varikosele neden olan damar testise yaklaştığı zaman birçok dala ayrılmakta ve pleksus dediğimiz bir demet haline dönüşmektedir. Ameliyatta bu damarlar tek tek bulunarak kapatılmak zorundadır ki gözden kaçan damarlar direk başarısızlık olarak karışımıza çıkmaktadır. Ameliyatsız varikosel tedavisinde bozuk damar direk omurganın komşuluğunda ana çıkış yerinde kapatılmakta olup buda başarının yüksek olmasının nedenidir. Anjiyografi ile ulaşılan ana damar çok derindedir bu bölgeye cerrahi olarak ulaşmak çok zordur, bu nedenle toplardamarın uç dalları kapatılmakta buda başarısızlığa neden olabilmektedir.

Koil embolizasyonla Testiküler toplardamar kapatılmış (Ameliyatsız Varikosel Tedavisi)

Ameliyatla damarları tek tek bulup kapatma işlemi.

Ameliyatsız varikosel tedavisi dediğimiz anjiyografik koil embolizasyon yöntemi yarım saatte hastayla sohbet ederek yapılan, işlemden bir saat sonra kendi arabasını kullanarak eve gidilip sabah iş başı yapılabilecek bir tedavi yöntemidir.

Anjiyografik Koil Embolizasyon (ameliyatsız varikosel tedavisi)

Başarı oranının çok yüksek olması, herhangi bir operasyon kesisinin olmaması, hastanede yatış gerektirmemesi ve genel anestezi uygulanmaması nedeniyle varikosel tedavisinde ameliyatların yerini alacak gibi gözüken, son yıllarda yaygınlaşmaya başlayan bir tedavidir. Bu yöntemin dezavantajı anjiyografik ekipman gerektirmesi, tecrübeli girişimsel radyolog azlığı ve ameliyatlara göre daha maliyetli olması sayılabilir.

Teknik: Varikoselde anjiyografik embolizasyon (ameliyatsız varikosel tedavisi) işlemi; hasta için son derece kolay ve konforlu bir yöntemdir.  Kasık bölgesinden lokal anestezi yardımıyla toplar damara girildikten sonra, gerekli ekipmanla bozuk olan testiküler toplar damara ulaşılıp, damarın özel maddelerle (koil) kateter aracılığıyla kapatılmasıdır. İşlem toplardamar anjiyosu olduğundan (atardamar değil) ağrısız ve konforludur. İşlem süresi ortalama 30-45 dakika olup işlem sırasında ağrı yoktur, hasta tamamen uyanıktır ve hastanede kalma gerektirmez.